Intelligent system for environmental noise monitoring. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Intelligent system for environmental noise monitoring.

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono projekt i realizację automatycznej stacji monitorowania hałasu środowiskowego. Stanowi ona jeden z elementów tworzonego w Katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej Multimedialnego Systemu Monitorowania Hałasu. Przedstawiono ogólną budowę stacji pomiarowej oraz omówiono jej podstawową funkcjonalność. Obszerniej opisano dodatkowe możliwości stacji, do których należą: komunikacja z wykorzystaniem transmisji GPRS oraz możliwość określania pozycji geograficznej dzięki zastosowaniu odbiornika sygnału GPS. Bezprzewodowa transmisja danych, umożliwią zarówno natychmiastowe wysłanie aktualnych wyników pomiarów jak również zdalny nadzór nad działaniem stacji. Informacja o lokalizacji pomiarów hałasu może znacząco przyspieszyć i uprościć sposób tworzenia map zagrożeń hałasem na analizowanym obszarze. Przedstawiono ponadto strukturę oprogramowania zastosowanego w omawianej stacji pomiarowej. Podano również wyniki przeprowadzonych badań opracowanej stacji pomiarowej w odniesieniu do obowiązujących norm.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Czyżewski A., Kostek B., Skarżyński H.: Intelligent system for environmental noise monitoring. // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi