Dopiero doświadczenie pokazuje, że nie jestem aż tak dobry – o malejącym poczuciu samoskuteczności wśród początkujących przedsiębiorców - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dopiero doświadczenie pokazuje, że nie jestem aż tak dobry – o malejącym poczuciu samoskuteczności wśród początkujących przedsiębiorców

Abstrakt

W artykule prezentowane są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w grupie 76 przedsiębiorców, założycieli mikrofirm. Osoby badane były ankietowane po raz pierwszy na początku prowadzenia działalności – w czasie nie późniejszym niż 6 miesięcy od momentu założenia firmy oraz ponownie po upływie roku od pierwszej ankiety. Analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazała, że w badanej grupie przedsiębiorców w sposób istotny obniżył się poziom przekonań dotyczących własnej skuteczności w roli przedsiębiorcy. W świetle literatury dotyczącej roli nabywanego doświadczenia jako moderatora relacji pomiędzy poziomem realnie uzyskiwanych rezultatów a oceną własnych możliwości i umiejętności (np. Kruger i Dunning, 1999), wynik ten można interpretować jako dowód na urealnianie się wśród początkujących przedsiębiorców przekonań o własnej skuteczności w roli przedsiębiorcy. Tak rozumiana zwiększająca się trafność postrzegania własnych możliwości może być z kolei widziana jako czynnik zmniejszający ryzyko nadmiernego zaangażowania przedsiębiorcy poprzez redukcję luki samoskuteczności.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsiębiorczość: jednostka, organizacja, kontekst strony 138 - 153
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Ziemiański P.: Dopiero doświadczenie pokazuje, że nie jestem aż tak dobry – o malejącym poczuciu samoskuteczności wśród początkujących przedsiębiorców// Przedsiębiorczość: jednostka, organizacja, kontekst/ ed. Agnieszka Postuła, Julita Majczyk, Marcin Darecki Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2015, s.138-153
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.7172/978-83-65402-04-2.201.wwz.3
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi