Doskonalenie funkcjonowania łańcucha logistycznego na bazie strategicznej karty wyników - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Doskonalenie funkcjonowania łańcucha logistycznego na bazie strategicznej karty wyników

Abstrakt

W pracy przedstawiono koncepcje doskonalenia funkcjonowania łańcucha logistycznego wykorzystując w tym celu strategiczną kartę wyników opartą na czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz wzrostu i doskonalenia (rozwoju). Opracowując kierunki doskonalenia łańcucha logistycznego na bazie wymienionych perspektyw wybrano następujące procesy doskonalenia: tworzeni wartości dla klientów, obniżenie kosztów logistycznych i zapewnienie wzrostu wartości dodanej, budowa sieci logistyczne j i jej platformy informacyjnej oraz rozwój i transformację pracowników .

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji.- Tom I strony 1045 - 1056
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Tubielewicz K., Tubielewicz A.: Doskonalenie funkcjonowania łańcucha logistycznego na bazie strategicznej karty wyników// W : Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji.- Tom I/ ed. Ryszard Knosala Opole: PTZP, 2016, s.1045-1056
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi