Dostosowanie modeli planowania rozwoju systemów energetycznych do prowadzenia analiz w skali regionalnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dostosowanie modeli planowania rozwoju systemów energetycznych do prowadzenia analiz w skali regionalnej

Abstrakt

Omówiono dostosowanie uznanych modeli planowania rozwoju systemów energetycznych do analiz systemów lokalnych i analiz w skali regionu, np. województwa. Samorządy lokalne, w tym urzędy marszałkowskie województw, odpowiedzialne są za kreowanie strategii rozwoju regionu. Dotyczy to także planowania rozwoju gospodarki energetycznej regionu. Istniejące i sprawdzone w skali kraju narzędzia pomagają w tworzeniu zintegrowanej z założeniami rozwoju regionu strategii rozwoju systemów energetycznych. Główną przyczyną modyfikacji modeli aplikowanych w skali kraju przy ich zastosowaniu regionalnym jest dostępność danych, poziom agregacji danych i sposób ich opracowywania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
[Materiały] APE´03. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce. Gdańsk - Jurata, 11-13 czerwca 2003 roku strony 307 - 314
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Buriak J., Jaskólski M.: Dostosowanie modeli planowania rozwoju systemów energetycznych do prowadzenia analiz w skali regionalnej// [Materiały] APE´03. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce. Gdańsk - Jurata, 11-13 czerwca 2003 roku/ Gdańsk: P. Gdań., 2003, s.307-314
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi