Planowanie inwestycji wielkiej skali w europejskich systemach planowania przestrzennego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Planowanie inwestycji wielkiej skali w europejskich systemach planowania przestrzennego

Abstrakt

Artykuł opisuje uwarunkowania dla planowania inwestycji wielkiej skali wynikające z różnic w europejskich systemach planowania przestrzennego. Tekst odnosi się do ogólnej klasyfikacji systemów planowania w Europie, a następnie bardziej szczegółowo opisuje organizację przykładów z wybranych krajów: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Polski. Przedstawione zostały także zagadnienia zawiązane z planowaniem inwestycji wielkiej skali w zależności od przyjętych schematów planowania, modeli zarządzania i udziału władz samorządowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Planowanie i realizacja przedsięwzięć urbanistycznych strony 6 - 22
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Ledwoń S.: Planowanie inwestycji wielkiej skali w europejskich systemach planowania przestrzennego// Planowanie i realizacja przedsięwzięć urbanistycznych/ ed. pod red. P. Lorensa i J. Martyniuk-Pęczek. Gdańsk: Urbanista, 2011, s.6-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 87 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi