Relacje między brytyjskim systemem planowania a zarządzaniem dużymi projektami miejskimi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Relacje między brytyjskim systemem planowania a zarządzaniem dużymi projektami miejskimi

Abstrakt

Artykuł zawiera szkicowe podsumowanie relacji między zmianami brytyjskiego systemu planowania a kształtowaniem się narzędzi wsparcia dla realizacji projektów urbanistycznych o dużej skali. Artykuł podusmowuje ewolucję systemu od czasów wprowadzenia Town and Planning Act 1947 do planowania za czasów rządów Nowej Lewicy.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Planowanie i realizacja przedsięwzięć urbanistycznych strony 85 - 97
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Pancewicz Ł.: Relacje między brytyjskim systemem planowania a zarządzaniem dużymi projektami miejskimi// Planowanie i realizacja przedsięwzięć urbanistycznych/ ed. pod red. P. Lorensa, J. Martyniuk-Pęczek. Gdańsk: Urbanista, 2011, s.85-97
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi