Doświadczalne badania wytrzymałości zmęczeniowej stopów łożyskowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Doświadczalne badania wytrzymałości zmęczeniowej stopów łożyskowych

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań nad wytrzymałością zmęczeniową warstw ślizgowych wykonanych z wybranych materiałów stosowanych w cienkościennych panwiach łożyskowych współczesnych maszyn. Badania przeprowadzono za pomocą urządzeń badawczych skonstruowanych i zbudowanych w Politechnice Gdańskiej. Przedstawiono zaobserwowane pęknięcia zmęczeniowe badanych próbek oraz oszacowano odpowiadające im krytyczne wartości naprężeń w warstwach ślizgowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mechanics and Mechanical Engineering nr 6, strony 203 - 212,
ISSN: 1428-1511
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Sikora J.: Doświadczalne badania wytrzymałości zmęczeniowej stopów łożyskowych// Mechanics and Mechanical Engineering. -Vol. 6., nr. 3 (2002), s.203-212
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi