Ductile fracture prediction in thin metallic plates subjected to explosions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ductile fracture prediction in thin metallic plates subjected to explosions

Abstrakt

Praca dotyczy modelowania zniszczenia ciągłego. Zaprezentowano wyniki eksperymentów przeprowadzonych na płytach metalowych poddanych eksplozjom oraz wyniki jednoosiowych prób laboratoryjnych. Opisano przyjęty model prawa konstytutywnego oraz kryteriów zniszczenia. Przedstawiono identyfikację parametrów materiałowych dla przyjętego modelu. Zaprezentowano model numeryczny oraz wyniki symulacji które następnie porównano z wynikami doświadczalnymi.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
The 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques : selected papers, Vilnus, Lithuania, May 19-21, 2010. Vol. II. strony 1000 - 1008
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Pyrzowski Ł., Kłosowski P., Woznica K., Pennetier O.: Ductile fracture prediction in thin metallic plates subjected to explosions// The 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques : selected papers, Vilnus, Lithuania, May 19-21, 2010. Vol. II./ ed. eds. P. Vainiunas, E.K. Zavadskas. - Vilnius Gediminas Technical University. Wilno: VGTU, 2010, s.1000-1008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi