Electrochemical analysis of aluminium passive layer - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electrochemical analysis of aluminium passive layer

Abstrakt

Zbadano proces pękania warstwy pasywnej na aluminium dla liniowo narastających naprężeń rozciągających oraz różnych warunków elektrochemicznych. Badania prowadzono w 0.1M NaCl metodą dynamicznej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej przy różnych poziomach polaryzacji anodowej. Określono progową wartość naprężeń, przy której następowało zniszczenie warstwy pasywnej wskutek działania sił rozciągających.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Orlikowski J., Arutunow A., Jurczak W.: Electrochemical analysis of aluminium passive layer// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi