Duży obiekt szklarniowy jako potencjalny odbiorca dla układu kogeneracyjnego - studium przypadku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Duży obiekt szklarniowy jako potencjalny odbiorca dla układu kogeneracyjnego - studium przypadku

Abstrakt

Przedstawiono wyniki analizy opłacalności zastosowania układu skojarzonego do zasilania w ciepło i energię elektryczną dużego obiektu szklarniowego. Analizowano wykorzystanie silników lub turbin gazowych wykorzystujących jako paliwo gaz ziemny. We wnioskach stwierdzono, że prezentowany przykład jest wynikiem analizy wskaźnikowej. Ze względu na złożoność uwarunkowań lokalnych, analizy opłacalności dla rzeczywistych przypadków powinny być przeprowadzone indywidualnie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Rynek gazu 2006 : praca zbiorowa strony 85 - 94
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bućko P., Kamrat W.: Duży obiekt szklarniowy jako potencjalny odbiorca dla układu kogeneracyjnego - studium przypadku// Rynek gazu 2006 : praca zbiorowa/ ed. pod. red. H. Kapronia. Lublin: KAPRINT, 2006, s.85-94
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi