Early stage of critical clusters growth in phenomenological and Molecular Dynamic simulation models. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Early stage of critical clusters growth in phenomenological and Molecular Dynamic simulation models.

Abstrakt

Opisano proces kondensacji pary wodnej w ujĘciu fenomenologicznymi dynamiczno-molekularnym. Wczesne fazy wzrostu klastra opisano w ramach klasycznej teorii Hertza-Knudsena. Obszernie przedstawiono wyniki symulacji dynamiczno-molekularnych zjawiska kondensacji pary wodnej z jednorodnej fazy gazowej (przebieg powstawania małych klastrów H2O i szybkość wzrostu klastrów ponadkrytycznych).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Puzyrewski R., Rybicki J., Białoskórski M.: Early stage of critical clusters growth in phenomenological and Molecular Dynamic simulation models.// / : , 2004,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi