Effect of preparation conditions on superconducting properties of (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O glass-ceramics - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effect of preparation conditions on superconducting properties of (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O glass-ceramics

Abstrakt

Praca przedstawia wpływ warunków krystalizacji na właściwości nadprzewodzące nadprzewodników wysokotemperaturowych (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O otrzymanyh metodą krystalizacji w fazie stałej. Nadprzewodniki otrzymano poprzez wygrzewanie amorficznego materiału o składzie (Bi0.8Pb0.2)4Sr3Ca3Cu4Ox w temperaturze pomiędzy 750°C i 865°C przez czas od 1 minuty do 43 godzin. Najlepsze właściwości, w w tym dużą gęstość prądu krytycznego otrzymano wskutek wygrzewania w 850°C przez 43 godziny.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 1

    Web of Science

  • 1

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Gazda M., Kusz B., Piętosa J., Bienias A., Puźniak R., Stizza S., Chudinov S., Natali R.: Effect of preparation conditions on superconducting properties of (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O glass-ceramics// . -., (2005),
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1002/pssc.200460810
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi