Effects of metallic silver particles on resonance energy transfer between fluorophores bound to DNA. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effects of metallic silver particles on resonance energy transfer between fluorophores bound to DNA.

Abstrakt

Zbadano wpływ filmów wysepek metalicznego srebra na rezonansowe przekazywanie energii między fluoroforami związanymi z DNA. Donorem i akceptorem były odpowiednio 4´,6 diamidyno-2-fenylindon i jodek propydyny. Zmierzone dla tego układu czasy zaniku i widma fluorescencji pokazują, że sąsiedztwo cząstek srebra dramatycznie zwiększa promień Forstera, a tym samym i przekazywanie energii w znakowanym DNA.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF FLUORESCENCE nr 13, strony 69 - 77,
ISSN: 1053-0509
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Lakowicz J., Kuśba J., Shen Y., Malicka J., D´auria S., Gryczyński Z., Gryczyński I.: Effects of metallic silver particles on resonance energy transfer between fluorophores bound to DNA. // JOURNAL OF FLUORESCENCE. -Vol. 13., nr. 1 (2003), s.69-77
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi