Effects of stents under asymmetric inflow conditions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effects of stents under asymmetric inflow conditions

Abstrakt

W publikacji rozważano komputerowe modele stentów przy niesymetrycznych warunkach napływu i ich wpływ na naprężenia styczne na ściankach. Umożliwia to znajdowanie kształtów stentów, które są mniej wrażliwe na brak symetrii napływu. Zmiany kształtów arterii można wiązać ze zmianami charakterystyki przepływów takimi jak m.in. naprężenia styczne na ściankach, które zwiększają ryzyko restenozy. Posłużono się również pojęciem dyssypacji energii w celu klasyfikacji różnych typów stentów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
BIORHEOLOGY nr 39, wydanie 3-4, strony 501 - 506,
ISSN: 0006-355X
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Atherton M., Tesch K., Collins M.: Effects of stents under asymmetric inflow conditions// BIORHEOLOGY. -Vol. 39., iss. 3-4 (2002), s.501-506
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi