Ekonometryczna analiza oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach1997-2001 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekonometryczna analiza oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach1997-2001

Abstrakt

Artykuł zawiera teoretyczne koncepcje kształtowania się konsumpcji i oszczędności gospodarstw domowych. Empiryczna część artykułu zawiera dynamiczne modele przyczynowo-skutkowe pokazujące zależności pomiędzy wielkością depozytów i kredytów domowych a stopą procentową i dochodem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem PG strony 105 - 110,
ISSN: 1644-499X
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kordalska A.: Ekonometryczna analiza oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach1997-2001// Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem PG. -., nr. 1 (2002), s.105-110
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi