Ekonometryczna analiza popytu na samochody osobowe w Polsce w latach 1993-2003 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekonometryczna analiza popytu na samochody osobowe w Polsce w latach 1993-2003

Abstrakt

Artykuł został poświęcony jednemu z najciekawszych zjawisk gospodarczych w ramach wydatków konsumpcyjnych, a mianowicie popytowi na samochody osobowe. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwszy z nich stanowi ekonometryczną analizę popytu na samochody osobowe w funkcji przeciętnych dochodów polskich konsumentów. W ramach tej analizy rozpatrzono wielkości popytu na wybrane marki samochodów. W drugiej części przeprowadzono ekonometryczną analizę wpływu dochodów na udziały poszczególnych marek samochodów na rynku pierwotnym w Polsce. Podstawową kategorią w ramach tej analizy są elastyczności dochodowe popytu i udziałów rynkowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Świetlik K.: Ekonometryczna analiza popytu na samochody osobowe w Polsce w latach 1993-2003// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi