Eksperymentalne badania polimerów do elementów wibroizolacji sejsmicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Eksperymentalne badania polimerów do elementów wibroizolacji sejsmicznej

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja doświadczalna możliwości zastosowania polimerów do elementów wibroizolacji sejsmicznej. Własności dynamiczne zastosowanego materiału zbadano na podstawie wyników badań wstępnych poddając dynamicznemu ściskaniu i rozciąganiu elementy wykonane z masy polimerowej. Dalsze badania wykonano na stole sejsmicznym poddając wymuszeniom sejsmicznym model konstrukcji wieżowej z wibroizolacją oraz bez wibroizolacji i porównano odpowiedzi dla obu przypadków. Wyniki badań wskazują, iż zastosowanie wibroizolacji w postaci elementów polimerowych może być bardzo efektywną metodą ochrony budowli przed zniszczeniem podczas trzęsień ziemi.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne nr R. 107, strony 15 - 22,
ISSN: 0011-4561
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Banaś A., Jankowski R., Kwiecień A.: Eksperymentalne badania polimerów do elementów wibroizolacji sejsmicznej// Czasopismo Techniczne. -Vol. R. 107., nr. z. 11 (2010), s.15-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi