Eksperymentalne badania sił aerodynamicznych w stopniu turbinowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Eksperymentalne badania sił aerodynamicznych w stopniu turbinowym

Abstrakt

Rozprawa skupia się na zjawiskach związanych z tzw. siłami ciśnieniowymi, które działają na uszczelnienie nadbandażowe stopnia turbinowego. Siły te są opisywane liniowym modelem wiążącym je z przemieszczeniem turbiny oraz trzema rodzajami współczynników: sztywności, tłumienia i inercji. Praca ma charakter eksperymentalny. Badania prowadzono na jednostopniowej turbinie akcyjnej zasilanej sprężonym powietrzem. Wykonano pomiary dla wirnika pracującego w położeniu centrycznym i w trakcie skokowej zmiany położenia wirnika względem korpusu, dla szerokiego zakresu różnych warunków pracy turbiny. Zebrane dane eksperymentalne pozwoliły wyznaczyć siły ciśnieniowe oraz współczynniki modelu liniowego.Rezultaty badań wskazały na zależność właściwości dynamicznych uszczelnienia od mocy turbiny. Wykazano, że w przypadku pewnych typów uszczelnień proponowane w literaturze uproszczenie polegające na pomijaniu w obliczeniach współczynników inercji może prowadzić do znaczących błędów. Jednocześnie wskazano na możliwość pomijania współczynników tłumienia w przypadku uszczelnień labiryntowych. Wykazano, że przez zmianę konstrukcji uszczelnienia można wpływać na charakterystyki sił ciśnieniowych. Opisano zaburzenia ciśnienia w uszczelnieniu wywołane wzajemnym oddziaływaniem palisady wirnikowej i kierowniczej. Wykazano, że zjawiska te mogą wpływać na siły ciśnieniowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi