Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia część III. Badania rozdzielaczy hydraulicznych w warunkach szoku termicznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia część III. Badania rozdzielaczy hydraulicznych w warunkach szoku termicznego

Abstrakt

W artykule przedstawiono badania rozdzielaczy w warunkach szoku termicznego. Rozdzielacze są zespołami hydraulicznymi wrażliwymi na szok termiczny. Przy dużej różnicy temperatur gorącej cieczy roboczej i rozdzielacza, wynoszącej ok. 50 K, może dojść do nieprawidłowego ich działania (wykasowania luzu pomiędzy suwakiem a korpusem). Rozdzielacze w tym proporcjonalne, badane w ekstremalnych warunkach zasilania, działają prawidłowo do różnicy temperatur 50 K. Podczas rozruchu maszyny z napędem hydraulicznym, w warunkach eksploatacyjnych wywołujących szok termiczny jest bardziej bezpieczne niż podczas badań laboratoryjnych. Jednym z powodów jest wolniejsze narastanie temperatury oleju przy jego skokowej zmianie natężenia przepływu, stąd wolniejsze nagrzewanie suwaka przyczyniające się do mniejszej różnicy temperatur między suwakiem i korpusem. Badane przez autora inne zawory: rozdzielacz proporcjonalny DF plus firmy Parker i serwozawór 4WS2EM10-45/20 firmy Rexroth działały prawidłowo w warunkach szoku termicznego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Hydraulika i Pneumatyka strony 5 - 9,
ISSN: 1505-3954
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Jasiński R.: Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia część III. Badania rozdzielaczy hydraulicznych w warunkach szoku termicznego// Hydraulika i Pneumatyka. -., nr. nr 3 (2011), s.5-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi