Eksploatacja ujęcia wód podziemnych w warunkach nieciągłości warstw wodo-nośnych na przykładzie ujęcia Lipce.**2003, 111 s.+11 zał. 27 rys. 26 tab. bibliogr. 66 poz. Rozprawa doktorska /28.02.2003/ Wydz. Bud. Wod. i Inż. Środ. Promotor: dr hab.inż. Kazimierz Burzyński. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Eksploatacja ujęcia wód podziemnych w warunkach nieciągłości warstw wodo-nośnych na przykładzie ujęcia Lipce.**2003, 111 s.+11 zał. 27 rys. 26 tab. bibliogr. 66 poz. Rozprawa doktorska /28.02.2003/ Wydz. Bud. Wod. i Inż. Środ. Promotor: dr hab.inż. Kazimierz Burzyński.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi