Eksploatacyjne uszkodzenia stali austenitycznych w urządzeniach energetycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Eksploatacyjne uszkodzenia stali austenitycznych w urządzeniach energetycznych

Abstrakt

W artykule przedstawiono proces niszczenia stali austenitycznych stosowanych w urządzeniach energetycznych, takich jak wymienniki ciepła czy wytwornice pary, w warunkach korozji lokalnej: wżerowej, podosadowej, naprężeniowej i międzykrystalicznej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na połączenia spawane. Analizowano wpływ składu chemicznego stali, mikrostruktury, procesu spawania i środowiska pracy. Przedstawiono wyniki badań metalograficznych zrealizowanych na mikroskopie świetlnym i skaningowym z przystawką do analizy EDS w uszkodzonej wężownicy wytwornicy pary. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano zalecenia odnoszące się do zagadnień doboru gatunku stali, technologii przetwórstwa, w tym procesu spawania i środowiska pracy, służących zwiększeniu trwałości urządzeń energetycznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Spawalnictwa strony 3 - 9,
ISSN: 0033-2364
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Łabanowski J., Głowacka M.: Eksploatacyjne uszkodzenia stali austenitycznych w urządzeniach energetycznych// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. nr 12 (2010), s.3-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi