Eksternalizacja w binauralnej ambisonicznej auralizacji źródeł kierunkowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Eksternalizacja w binauralnej ambisonicznej auralizacji źródeł kierunkowych

Abstrakt

W artykule przedstawiono najważniejsze składniki procesu skutecznego renderowania trójwymiarowego obrazu dźwiękowego za pomocą słuchawek. W tym celu badany jest stopień oddziaływania poszczególnych czynników wpływających na eksternalizację dźwięku: śledzenie położenia głowy (ang. head tracking), indywidualne funkcje przenoszenia głowy (HRTF – Head Related Transfer Function, odnoszące się do matematycznej funkcji propagacji dźwięku wokół głowy), model pomieszczenia, jak również tzw. efekt zgodności pomieszczenia oraz indywidualne wyrównywanie charakterystyki przenoszenia słuchawek. Uzyskane wyniki wskazują, że śledzenie głowy, a także indywidualne funkcje przenoszenia głowy mają kluczowe znaczenie dla wiernej reprodukcji dźwięku. Z przeprowadzonych badań wynika również, że efekt zgodności pomieszczenia i wyrównywanie charakterystyki przenoszenia słuchawek są znaczącymi elementami procesu auralizacji.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 75 - 80,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Mróz B., Kostek B.: Eksternalizacja w binauralnej ambisonicznej auralizacji źródeł kierunkowych// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 60 (2018), s.75-80
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.32016/1.60.15
Bibliografia: test
 1. Hartmann W. M., Wittenberg A.: On the externalization of sound images, The Journal of the Acoustical Society of America, 99, 6, 1996, 3768-3688. otwiera się w nowej karcie
 2. Oberem J., Masiero B., Fels J.: Experiments on the Authenticity and Plausibility of Binaural Reproduction via Headphones employing different recording methods, Applied Acoustics, 114, 2016, 71-78. otwiera się w nowej karcie
 3. Brimijoin W. O., Boyd A. W., Akeroyd M. A.: The contribution of head movement to the externalization and internalization of sounds, PLoS ONE, 8, 12, 2013, 1-12. otwiera się w nowej karcie
 4. Lee H., Crawford-Emery R.: The subjective effect of BRIR length perceived headphone sound externalisation and tonal colouration, 136 th Audio Eng. Soc. Convention, Paper no. 9044, Berlin, Niemcy, 2014.
 5. Werner S., Klein F., Mayenfels T., Brandenburg K.: A summary on acoustic room divergence and its effect on externalization of auditory events, 2016 Eighth International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX), 2016, 1-6. otwiera się w nowej karcie
 6. Werner S., Götz G., Klein F.: Influence of Head Tracking on the Externalization of Auditory Events at Divergence between Synthesized and Listening Room Using a Binaural Headphone System, 142 nd Audio Eng.
 7. Soc. Convention, Paper no. 9690, Berlin, Niemcy, 2017. otwiera się w nowej karcie
 8. Ben-Hur Z., Brinkmann F., Sheaffer J., Weinzierl S., Rafaely B.: Spectral equalization in binaural signals represented by order-truncated spherical harmonics, The Journal of the Acoustical Society of America, 141, 6, 2017, 4087-4096. otwiera się w nowej karcie
 9. Griesinger D.: Accurate Timbre and Frontal Localization without Head Tracking through Individual Eardrum Equalization of Headphones, 141 st Audio Eng. Soc. Convention, Paper no. 9620, Los Angeles, USA, 2016. otwiera się w nowej karcie
 10. Begault D. R., Wenzel E. M.: Headphone Localization of Speech, Human Factors, 35, 2, 1993, 361-376. otwiera się w nowej karcie
 11. Völk F.: Externalization in data-based binaural synthesis, DAGA 2009, 35 th Annual Conference on Acoustics, 2009.
 12. Spors S., Ahrens J.: A comparison of wave field synthesis and higher-order Ambisonics with respect to physical properties and spatial sampling, 125 th Audio Eng. Soc. Convention, Paper no. 7556, San Francisco, USA, 2008.
 13. Mróz B.: Externalisation and Distance in Ambisonic Rendering on Headphones, Master thesis -Graz University of Technology and Gdańsk University of Technology, 2017.
 14. Pomberger H., Sontacchi A., Frank M., Gmeiner T., Lucchi M.: Improved localization in the median plane with cue-preserving headphones, DAGA 2018, 44 th Annual Conference on Acoustics, 2018, 948-951.
 15. Erbes V., Schultz F., Lindau A., Weinzierl S.: An extraaural headphone system for optimized binaural reproduction, DAGA 2012, 38 th Annual Conference on Acoustics, 2012.
 16. Mattes S., Nelson P. A., Fazi F. M., Capp M.: Towards a human perceptual model for 3D sound localization, 28 th Conference on Reproduced Sound: Auralisation: Designing With Sound, 2012. otwiera się w nowej karcie
 17. Colman, A. M.: A Dictionary of Psychology, Oxford University Press, 3rd edition, 2014. otwiera się w nowej karcie
 18. Kim S. M., Choi W.: On the externalization of virtual sound images in headphone reproduction: A Wiener filter approach, The Journal of the Acoustical Society of America, 117, 6, 2005, 3657-3665. otwiera się w nowej karcie
 19. Katz B. F., Stitt P., Simon L., Hendrickx E., Andreopoulou A.: Contributions of head-related transfer function choice and head tracking to virtual loudspeaker binaural rendering, The Journal of the Acoustical Society of America, 141, 5, 2017, 3511-3512. otwiera się w nowej karcie
 20. Mróz B.: Examination of the Factors Influencing Binaural Rendering on Headphones with the Use of Directivity Patterns, 144 th Audio Eng. Soc. Convention, Paper no. 9953, Mediolan, Włochy, 2018.
 21. Völk F., Heinemann F., Fastl H.: Externalization in binaural synthesis: effects of recording environment and measurement procedure, Acoustics '08, 2008, 6419- 6424. otwiera się w nowej karcie
 22. Møller H.: Fundamentals of binaural technology, Applied Acoustics, 36, 3, 1992, 171-218. otwiera się w nowej karcie
 23. Majdak P., Masiero B., Fels J.: Sound localization in individualized and non-individualized crosstalk cancellation systems, The Journal of the Acoustical Society of America, 133, 4, 2013, 2055-2068. otwiera się w nowej karcie
 24. Bernschütz B., Vázquez G. A., Pörschmann C., Arend J.: Binaural Reproduction of Plane Waves With Reduced Modal Order, Acta Acustica united with Acustica, 100, 2014, 972-983. otwiera się w nowej karcie
 25. Ben-Hur Z., Brinkmann F., Sheaffer J., Weinzierl S., Rafaely B.: Spectral equalization in binaural signals represented by order-truncated spherical harmonics, The Journal of the Acoustical Society of America, 141, 6, 2017, 4087-4096. otwiera się w nowej karcie
 26. Møller H., Jensen C., Hammershøi D., Sorensen M.: Design Criteria for Headphones, Journal of the Audio Engineering Society, 43, 4, 1995, 218-232.
 27. Boren B., Roginska A.: The Effects of Headphones on Listener HRTF Preference, 131 st Audio Eng. Soc. Convention, Paper no. 8537, Nowy Jork, USA, 2011.
 28. Masiero B., Fels J.: Perceptually Robust Headphone Equalization for Binaural Reproduction, 130 th Audio Eng. Soc. Convention, Paper no. 8388, Londyn, Wielka Brytania, 2011.
 29. Boren B. B., Geronazzo M., Majdak P., Choueiri E.: PHOnA: A Public Dataset of Measured Headphone Transfer Functions, 137 th Audio Engineering Convention, 2014.
 30. Algazi V. R., Duda R. O., Thompson D. M., Avendano C.: The CIPIC HRTF database, Proceedings of the 2001 IEEE Workshop on the Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics (Cat. No.01TH8575), 2001, 99-102. otwiera się w nowej karcie
 31. Gupta N., Barreto A., Joshi M., Agudelo J. C.: HRTF database at FIU DSP Lab, 2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 2010, 169-172. otwiera się w nowej karcie
 32. Gardner B., Martin K.: HRTF Measurements of a KEMAR Dummy-Head Microphone, MIT Media Lab Perceptual Computing -Technical Report #280, 1994. 33. Hendrickx E., Stitt P., Messonnier J. C., Lyzwa J. M., Katz B., de Boishéraud C.: Influence of head tracking on the externalization of speech stimuli for non- individualized binaural synthesis, The Journal of the Acoustical Society of America, 141, 3, 2017, s. 2011- 2023.
 33. Laitinen M. V., Politis A., Huhtakallio I., Pulkki V.: Controlling the perceived distance of an auditory object by manipulation of loudspeaker directivity, The Journal of the Acoustical Society of America, 137, 6, 2015, 462- 468. otwiera się w nowej karcie
 34. Wendt F., Zotter F., Frank M., Höldrich R.: Auditory Distance Control Using a Variable-Directivity Loudspeaker, Applied Sciences, 7, 7, 2017. otwiera się w nowej karcie
 35. Brandner M., Frank M., Rudrich D.: DirPat -Database and Viewer of 2D/3D Directivity Patterns of Sound Sources and Receivers, 144 th Audio Eng. Soc. Convention, eBrief no. 425, Mediolan, Włochy, 2018.
 36. Mróz B.: Experiment on externalization in binaural directional-source auralization, DAGA 2018, 44 th Annual Conference on Acoustics, 2018, 336-338.
 37. Lindau A., Kosanke L., Weinzierl S.: Perceptual evaluation of physical predictors of the mixing time in binaural room impulse responses, 128 th Audio Eng. Soc. Convention, Paper no. 8089, Londyn, Wielka Brytania, 2010.
 38. Romanov M., Berghold P., Frank M., Rudrich D., Zaunschirm M., Zotter F.: Implementation and evaluation of a low-cost headtracker for binaural synthesis, 142 nd Audio Eng. Soc. Convention, Paper no. 9689, Berlin, Niemcy, 2017.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi