Elastyczny dwuczłonowy statek pasażerski w projekcie Eureka - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elastyczny dwuczłonowy statek pasażerski w projekcie Eureka

Abstrakt

Opisano dwuczłonowy, specjalistyczny, luksusowy statek sanatoryjno-pasażerski, zaprojektowany w ramach europejskiej grupy projektów EUREKA, projekt INCOWATRANS E!3065. Przedstawiono założenia, plany generalne, systemy napędu oraz system manewrowania członami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Ochrona środowiska w budowie i eksploatacji statków na drogach wodnych śródlądowych i przybrzeżnych, Bydgoszcz, 21 czerwca 2006 : seminarium strony 83 - 93
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Rosochowicz K.: Elastyczny dwuczłonowy statek pasażerski w projekcie Eureka// Ochrona środowiska w budowie i eksploatacji statków na drogach wodnych śródlądowych i przybrzeżnych, Bydgoszcz, 21 czerwca 2006 : seminarium/ Gdańsk: Instytut Morski w Gdańsku, 2006, s.83-93
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi