Electrocatalytic gas sensor response analysis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electrocatalytic gas sensor response analysis

Abstrakt

W pracy przedstawiono i porównano metody analizy odpowiedzi elektrokatalitycznych czujników gazów toksycznych. Opisane metody pozwalają na ekstrakcje z odpowiediz czujników informacji o rodzaju gazu oraz o jego stężeniu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Chemometrics : methods and applications strony 153 - 160
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Jasiński G., Jasiński P., Nowakowski A.: Electrocatalytic gas sensor response analysis// Chemometrics : methods and applications/ ed. eds: D. Zuba, A. Parczewski. Kraków: Wydaw. Instytutu Eksertyz Sądowych, 2006, s.153-160
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi