Electrooxidation of dissolved dsDNA backed by in situ UV-Vis spectroscopy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electrooxidation of dissolved dsDNA backed by in situ UV-Vis spectroscopy

Abstrakt

Przeprowadzono badania elektrochemicznego utleniania dsDNA stosując metody cyklowoltametryczne na elektrodzie weglowej, platynowej, platynowej w formie siatki oraz z siatki platynowej osadzonej na węglu. Otrzymane wyniki analizy spektroelektrochemicznej wykazały, że wraz ze wzrostem potencjału i piku prądowego absorpcja roztworu dsDNA wzrasta w sposób zależny od typu elektrody. Jednak położenie maksimum absorpcji nie zmieniało sie w sposób istotny. Wskazuje to, że badana cząsteczka DNA zmienia swoją strukturę w zależności od typu stosowanej elektrody.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
BIOELECTROCHEMISTRY nr 71, strony 126 - 131,
ISSN: 1567-5394
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Nowicka A., Zabost E., Donten M., Mazerska Z.: Electrooxidation of dissolved dsDNA backed by in situ UV-Vis spectroscopy// BIOELECTROCHEMISTRY. -Vol. 71., (2006), s.126-131
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi