Environmental risk measure of ships - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Environmental risk measure of ships

Abstrakt

W artykule wyszczególniono najistotniejsze zanieczyszczenia uwalniane podczas eksploatacji statków. Przedyskutowano norweską propozycję indeksacji środowiskowej statków. Zaproponowano probabilistyczny model do oceny ryzyka stwarzanego przez statki względem środowiska morskiego oraz miarę tego ryzyka. Przedstawiono także wyniki badań wpływu niezawodnośći elementów technicznych i poziomu wyszkolenia załogi na roczne ryzyko środowiskowe stwarzane przez siłownię okrętową.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE nr 41, strony 171 - 178,
ISSN: 0137-5474
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Liberacki R.: Environmental risk measure of ships// ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN. -Vol. 41., nr. z. 3=147 (2006), s.171-178
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi