Estimation of musical sound separation algorithm effectiveness employing neural networks. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Estimation of musical sound separation algorithm effectiveness employing neural networks.

Abstrakt

Ślepa separacja dźwięków sygnałów muzycznych zawartych w zmiksowanym materiale jest trudnym zadaniem. Jest to spowodowane tym, że dźwięki znajdujące się w relacjach harmonicznych mogą zawierać kolidujące składowe sinusoidalne (składowe harmoniczne). Ewaluacja wyników separacji jest również problematyczna, gdyż analiza błędu energetycznego często nie odzwierciedla subiektywnej jakości odseparowanych sygnałów. W tej publikacji zostały przedstawione i omówione cztery algorytmy separacji opracowane przez autorów. Odseparowane źródła poddano automatycznej klasyfikacji przy pomocy sztucznej sieci neuronowej. Przedstawiono rezultaty eksperymentu wraz z ich omówieniem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS nr 24, strony 133 - 157,
ISSN: 0925-9902
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dziubiński M., Dalka P., Kostek B.: Estimation of musical sound separation algorithm effectiveness employing neural networks.// JOURNAL OF INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS. -Vol. 24, nr. 2 (2005), s.133-157
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi