European Solidarity Centre - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

European Solidarity Centre

Abstrakt

Text on European Solidarity Centre in Gdansk.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Form Follows Freedom. Architecture for Culture in Poland 2000+ strony 64 - 71
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Arczyńska M.: European Solidarity Centre// W : Form Follows Freedom. Architecture for Culture in Poland 2000+/ ed. Jacek Purchla, Janusz Sepioł Kraków: International Cultural Centre, 2015, s.64-71
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi