Exchange Traded Funds (ETFs) rynków wschodzących - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Exchange Traded Funds (ETFs) rynków wschodzących

Abstrakt

ETFs są instrumentami umożliwiającymi osiąganie przez inwestorów szeregu korzyści, zwłaszcza w zestawieniu z tradycyjnymi funduszami. O wysokim zainteresowaniu ETFs świadczą rosnące rozmiary rynku. Jednak wzrost zróżnicowania ETFs i wprowadzenie na rynek funduszy syntetycznych sprawiły, że pojawiły się nowe czynniki ryzyka, które muszą zostać uwzględnione zarówno przez podmioty biorące udział w obrotach, jak i przez instytucje dbające o stabilność systemu finansowego. Główną grupą ETFs są fundusze oparte na rynkach akcji krajów wysoko rozwiniętych, znaczenie ETFs rynków wschodzących jest niewielkie. Można jednak wyróżnić kilka krajów wschodzących, z których rynkami powiązane są ETFs o stosunkowo wysokiej wartości aktywów – Chiny (obok USA i Japonii jeden z najważniejszych rynków w skali całego świata), Koreę Płd., Meksyk i Brazylię. W większości krajów wschodzących brak ETFs notowanych na miejscowych giełdach (dotyczy to w szczególności mniejszych krajów), ETFs oparte na indeksach tych rynków akcji są także rzadko notowane na giełdach w krajach wysoko rozwiniętych. Problem przyczyn zacofania rynku ETFs i perspektyw jego rozwoju w krajach wschodzących może być przedmiotem dalszych badaniach obejmujących m.in. kwestie otoczenia regulacyjnego systemów finansowych, zaawansowania technologicznego (w zakresie mechanizmów handlu oraz dostępu do informacji na rynku akcji), wpływu zmian popytu ze strony inwestorów zagranicznych oraz krajowych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Perspektywa: Wyzwania współczesnych finansów i bankowości strony 201 - 214
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Marszk A.: Exchange Traded Funds (ETFs) rynków wschodzących// W : Perspektywa: Wyzwania współczesnych finansów i bankowości/ ed. Michał Buszko, Agnieszka Huterska, Dariusz Piotrowski Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, s.201-214
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi