Excitation energy migration in uniaxially oriented polymer films. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Excitation energy migration in uniaxially oriented polymer films.

Abstrakt

Przedstawiono wyniki pomiarów i symulacji Monte Carlo anizotropii emisji dla procesu bezpromienistego transportu energii w orientowanych osiowo foliach polimerowych. Badany układ stanowiły molekuły DTCI (3,3´-diethylthiacarbocyamine iodine) umieszczony w folii PVA (poliwinyl). Za przestrzenny rozkład orientacji dipoli emisji molekuł w symulacjach Monte Carlo przyjęto rozkład Tanizaki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CHEMICAL PHYSICS LETTERS nr 375, strony 547 - 552,
ISSN: 0009-2614
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Sas-Bojarski P., Kaminski A., Kułak L., Sadownik M.: Excitation energy migration in uniaxially oriented polymer films.// CHEMICAL PHYSICS LETTERS. -Vol. 375., (2003), s.547-552
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi