Excitation energy migration in uniaxially oriented polymer films: a comparison between strongly and weakly organized systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Excitation energy migration in uniaxially oriented polymer films: a comparison between strongly and weakly organized systems

Abstrakt

Mechanizm wieloetapowej migracji energii w osiowo rozciąganych foliach polimerowych jest analizowany w układach o silnej i słabej orientacji molekuł barwników umieszczonych w matrycach poliwinylowych. Porównanie tych różnie orientujących się układów bazuje na zjawisku depolaryzacji stężeniowej anizotropii emisji, symulacjach Monte Carlo i wartościach liniowego dichroizmu. Pokazano, że uporządkowanie momentów przejścia fluoroforów w matrycach, będące konsekwencją rozciągania folii wywiera bardzo silny wpływ na depolaryzacje stężeniową fluorescencji. W uporządkowanych matrycach flawomononukleotydów zawierających rodaminę 6G, depolaryzacja fluorescencji jest silna w odróżnieniu od depolaryzacji fluorescencji karbocyjanin mimo silnej migracji energii.

Cytowania

  • 3

    CrossRef

  • 2

    Web of Science

  • 3

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CHEMICAL PHYSICS LETTERS nr 421, strony 91 - 95,
ISSN: 0009-2614
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Sas-Bojarski P., Synak J., Kułak L., Baszanowska E., Kubicki A., Grajek H., Szabelski M.: Excitation energy migration in uniaxially oriented polymer films: a comparison between strongly and weakly organized systems// CHEMICAL PHYSICS LETTERS. -Vol. 421., (2006), s.91-95
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.cplett.2006.01.060
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi