Experimental and theoretical study of flow boiling and dryout phenomenon of ethanol in vertical minitubes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Experimental and theoretical study of flow boiling and dryout phenomenon of ethanol in vertical minitubes

Abstrakt

W ramach przeprowadzonych prac zaadoptowano istniejące stanowisko do badań laminarnej konwekcji wymuszonej, wrzenia w przepływie oraz wysychania filmu cieczy na ściance kanału wykorzystując etanol jako płyn roboczy. Przeprowadzono systematyczne badania wrzenia w przepływie dla dwóch średnic rur, tj. 1.15mm i 2.3mm. W badaniach wykorzystano najnowsze osiągnięcia z zakresu technik termowizyjnych celem znalezienia dokładnej lokalizacji dryoutu. Zebrano bazę danych dla dryoutu etanolu dla dwóch średnic rurek, tj. 1.15 i 2.3mm. Opracowano oryginalny model pięcio-równaniowy dryoutu w minikanałach. Włączenie równania zachowania pędu w filmie cieczy jak również we rdzeniu przepływu, tj. porwanych kropel oraz gazu jest krokiem naprzód w modelowaniu zjawiska wysychania filmu cieczy na ściance minikanału. Wyniki modelu zweryfikowano poprzez porównanie z własnymi danymi eksperymentalnymi, pokazując jego wyższość nad innymi tego typu modelami. Wykorzystując wyniki badań wrzenia w przepływie oraz dryoutu zbudowano prototyp płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła z mini rurkami. Wymiennik również przebadano na stanowisku badawczym. Wyniki badań pokazały, że prototyp jest bardziej wydajny niż płytowy wymiennik ciepła.

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi