Experimental investigations of R22 flow boiling in enhanced tubes. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Experimental investigations of R22 flow boiling in enhanced tubes.

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wrzenia R22 podczas wrzenia w przepływie wewnątrz rur o rozwiniętej powierzchni przejmowania ciepła: miedzianej rury niskożebrowanej wewnętrznie, stalowej rury formowanej śrubowo oraz stalowej rury z pokryciem porowatym. Przeprowadzono także badania na dwóch rurach gładkich, o średnicy odpowiadającej maksymalnej średnicy wewnętrznej rur o rozwiniętej powierzchni. Średnie wartości współczynnika przejmowania ciepła określono w funkcji gęstości strumienia masy badanego płynu, dla określonych stopni suchości na wlocie i wylocie z odcinka badawczego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Heattransfer and renewable sources of energy 2002.Proceedings of the Ninth International Symposium onHeat Transfer and Renewable Sources of Energy. strony 63 - 68
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Cieśliński J., Targański W.: Experimental investigations of R22 flow boiling in enhanced tubes. // Heattransfer and renewable sources of energy 2002.Proceedings of the Ninth International Symposium onHeat Transfer and Renewable Sources of Energy. / ed. J. Mikielewicz,W.Nowak .Szczecin: Wydaw. Ucz. P. Szczec, 2002, s.63-68
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi