Experimental investigations of R22 flow boiling in enhanced tubes. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Experimental investigations of R22 flow boiling in enhanced tubes.

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wrzenia R22 podczas wrzenia w przepływie wewnątrz rur o rozwiniętej powierzchni przejmowania ciepła: miedzianej rury niskożebrowanej wewnętrznie, stalowej rury formowanej śrubowo oraz stalowej rury z pokryciem porowatym. Przeprowadzono także badania na dwóch rurach gładkich, o średnicy odpowiadającej maksymalnej średnicy wewnętrznej rur o rozwiniętej powierzchni. Średnie wartości współczynnika przejmowania ciepła określono w funkcji gęstości strumienia masy badanego płynu, dla określonych stopni suchości na wlocie i wylocie z odcinka badawczego.

Janusz Cieśliński, Waldemar Targański. (2002). Experimental investigations of R22 flow boiling in enhanced tubes.. Heattransfer And Renewable Sources Of Energy 2002.proceedings Of The Ninth International Symposium Onheat Transfer And Renewable Sources Of Energy., 63-68. Retrieved from

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Heattransfer and renewable sources of energy 2002.Proceedings of the Ninth International Symposium onHeat Transfer and Renewable Sources of Energy. strony 63 - 68
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Cieśliński J., Targański W.: Experimental investigations of R22 flow boiling in enhanced tubes. // Heattransfer and renewable sources of energy 2002.Proceedings of the Ninth International Symposium onHeat Transfer and Renewable Sources of Energy. / ed. J. Mikielewicz,W.Nowak .Szczecin: Wydaw. Ucz. P. Szczec, 2002, s.63-68

wyświetlono 1 razy

Meta Tagi