Experimental study of shear strength and failure mechanisms in RC beams scaled along height or length

Abstrakt

Artykuł omawia wyniki doświadczalne efektu skali w belkach żelbetowych bez zbrojenia pionowego. Belki żelbetowe były zeskałowane wzdłuż wysokości i długości. Zaobserwowane 3 różne mechanizmy zniszczenia w doświadczeniach. Wyniki efektu skali porównano z niektórymi wzorami analitycznymi z literatury.

Cytowania

0
CrossRef
0
Web of Science
0
Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w: ENGINEERING STRUCTURES nr 157, strony 203 - 223,
ISSN: 0141-0296
Język: angielski
Rok wydania: 2018
Opis bibliograficzny: Suchorzewski J., Korol E., Tejchman-Konarzewski A., Mróz Z.: Experimental study of shear strength and failure mechanisms in RC beams scaled along height or length// ENGINEERING STRUCTURES. -Vol. 157, (2018), s.203-223
DOI: 10.1016/j.engstruct
wyświetlono 11 razy
Meta Tagi