Face recognition by humans with gaze-tracking system Cyber-Eye - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Face recognition by humans with gaze-tracking system Cyber-Eye

Abstrakt

W celu dokładniejszego zrozumienia sposobu rozpoznawania i zapamiętywania twarzy przez człowieka przeprowadzono doświadczenie na grupie 20 osób z wykorzystaniem wcześniej opracowanego systemu śledzenia fiksacji wzroku Cyber-Oko [3]. Wykorzystując diody i kamerę podczerwieni wraz z dedykowanym oprogramowaniem Cyber-Oko, które pozwala na śledzenie punktu skupienia wzroku na ekranie. Każdej osobie biorącej udział w doświadczeniu pokazano plik filmowy zbudowany w oparciu o zdjęcia twarzy osób. Filmy wideo zostały przygotowane oddzielnie dla etapów rozpoznawania i zapamiętywania twarzy. Następnie system Cyber-Oko umożliwił połączenie ich z mapami ciepła przedstawiającymi pozycję skupienia wzroku w danej chwili. Analizując otrzymane w ten sposób filmy wideo udało się zaobserwować które regiony twarzy są znaczące przy rozpoznawaniu i zapamiętywaniu twarzy przez człowieka, oraz w jakiej kolejności są analizowane. Wyniki niniejszej pracy mogą pozwolić na ulepszenie algorytmów rozpoznawania twarzy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XIII sympozjum nowości w technice audio i wideo, Szczecin, 14-16 X. - [CD]
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kulasek Ł., Kunka B., Czyżewski A.: Face recognition by humans with gaze-tracking system Cyber-Eye // XIII sympozjum nowości w technice audio i wideo, Szczecin, 14-16 X. - [CD]/ Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2010,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi