Faktoring jako źródło finansowania należności przedsiębiorstw w warunkach kryzysu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Faktoring jako źródło finansowania należności przedsiębiorstw w warunkach kryzysu

Abstrakt

Współcześnie głównym problemem większości przedsiębiorstw jest utrzymanie płynności finansowej. Proces sprzedaży wyrobów, towarów i usług realizowany jest najczęściej w formie bezgotówkowej. Oznacza to, że firmy udzielając klientom kredytu kupieckiego, zamrażają środki w odroczonych płatnościach, czyli należnościach firmy. Brak wpływów ze sprzedaży może doprowadzić do poważnych konsekwencji w funkcjonowaniu firmy, a nawet do jej upadłości. Dlatego ważne jest umiejętnie egzekwowanie zapłaty należności za sprzedawane towary lub usługi. Jest to problem szczególnie istotny w dobie kryzysu, w warunkach asymetrii informacji i pojawiających się trudności w pozyskaniu określonych źródeł finansowania, pozwalających na pokrycie powstałych należności. W publikacji podjęto się próby przybliżenia funkcjonowania faktoringu w warunkach Polski jako źródła finansowania inwestycji firm w należności, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania kryzysu finansowego XXI wieku.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź strony 118 - 127,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A.: Faktoring jako źródło finansowania należności przedsiębiorstw w warunkach kryzysu// Pieniądze i Więź. -., nr. R. 13, nr 4(49) (2010), s.118-127
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi