Feedback control of water quality - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Feedback control of water quality

Abstrakt

Sformułowano problem sterowania jakością wody w sieciach wodociągowych i następnie zaproponowano podejście do projektowania sterowania stężeniem chloru w takich sieciach, bazujący na estymacji parametrów oraz sterowaniu adaptacyjnym. Podejście wykorzystuje założenie, że w sieci wodociągowej istnieją punkty wstrzykiwania chloru. Zależność typu wejście-wyjście pomiędzy stężeniem chloru w węźle dozowania i monitorowania jest modelowana jako dyskretny w czasie układ liniowy z nieznanymi parametrami. Algorytmy rekursywnej estymacji zostały zastosowane do otrzymywania estymatorów parametrów, które mogą być użyte w algorytmie sterowania ze sprzężeniem zwrotnym w miejsce nieznanych parametrów modelu liniowego. Poprzez połączenie jednoczesnej identyfikacji i sterowania ze sprzężeniem zwrotnym konstruowany jest schemat pośredniego sterowania adaptacyjnego.

Autorzy (5)

 • Zdjęcie użytkownika Marios M. Polycarpou

  Marios M. Polycarpou

 • Zdjęcie użytkownika James G. Uber

  James G. Uber

 • Zdjęcie użytkownika Zhong Wang

  Zhong Wang

 • Zdjęcie użytkownika Feng Shang

  Feng Shang

 • Zdjęcie użytkownika Mieczysław A. Brdyś

  Mieczysław A. Brdyś

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
IEEE CONTROL SYSTEMS MAGAZINE strony 68 - 87,
ISSN: 1066-033X
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Polycarpou M., Uber J., Wang Z., Shang F., Brdyś M.: Feedback control of water quality// IEEE CONTROL SYSTEMS MAGAZINE. -., (2002), s.68-87
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi