Filozofia transcendentalna a pojecie świadomości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filozofia transcendentalna a pojecie świadomości

Abstrakt

Artykuł przedstawia transcendentalne pojęcie śwaidomości będące wynikiem rozwoju filozofii transecndentalnej. Analizowane sa tu stanowiska A. Langego, A riehla, szkoły marburskiej i fenomenologi jako kolejne etapy rozwoju filozofii transcendentalnej. Artykuł pokazuje, że nie sam przedmiot jak to jest u Kanta, a świadomość będąca ponad przeciwstawieniem podmiotowo-przedmiotowym stanowić może jedyny punkt wyjscia refeleksji transcendentalnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Kant i kantyzmy : szkice z filozofii krytycznej strony 21 - 56
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Lisak A.: Filozofia transcendentalna a pojecie świadomości// Kant i kantyzmy : szkice z filozofii krytycznej/ ed. red. Przemysław Parszutowicz ; Tomasz Kupś [et al.]. Gdańsk: Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2008, s.21-56
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi