Filtrujące struktury ebg w układzie zasilania planarnej anteny szczelinowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtrujące struktury ebg w układzie zasilania planarnej anteny szczelinowej

Abstrakt

W pracy zaprezentowano koncepcję miniaturyzacji systemu nadawczo/odbiorczego polegającą na wprowadzeniu filtrujących struktur EBG (ang. Electromagnetic BandGap) w torze zasilania anteny, dzięki czemu możliwa jest eliminacja dodatkowego komponentu filtrującego. Rozważono szerokopasmową antenę szczelinową o konwencjonalnej topografii, którą następnie zmodyfikowano poprzez umieszczenie w układzie zasilania prostej, pasmowo-zaporowej komórki EBG, otrzymując w rezultacie dwa zakresy pracy struktury antenowej: 2.5 ÷ 5.3 [GHz] oraz 13.5 ÷ 16.3 [GHz], przy współczynniku fali stojącej WFS≤2. Wyniki eksperymentalne oraz charakterystyki teoretyczne cechuje znaczna zbieżność, co świadczy o przydatności zaproponowanego rozwiązania jako techniki kształtowania charakterystyk transmisyjnych struktury antenowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania strony 91 - 92,
ISSN: 0033-2089
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kurgan P., Bekasiewicz A., Żelaziński T., Kitliński M.: Filtrujące struktury ebg w układzie zasilania planarnej anteny szczelinowej// Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. -., nr. Nr 10 (2011), s.91-92
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi