Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce i Unii Europejskiej a wydatki gospodarstw domowych na edukację - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce i Unii Europejskiej a wydatki gospodarstw domowych na edukację

Abstrakt

Problematyka finansowania szkolnictwa wyższego jest zagadnieniem niezmiernie szerokim i budzącym wiele kontrowersji. U progu planowanych zmian w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego artykuł przedstawia analizę struktury jego finansowania w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Ze względu na to, że znaczna część tych środków pochodzi ze źródeł prywatnych, w szczególności zaś od gospodarstw domowych, analizie poddany został również udział wydatków na edukację w wydatkach konsumpcyjnych tych podmiotów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy rozwoju strony 125 - 147
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Mazurek-Krasodomska E., Waśniewski J.: Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce i Unii Europejskiej a wydatki gospodarstw domowych na edukację// Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy rozwoju/ ed. redakcja naukowa Tomasz Białas. Gdynia: Wydawnictwo WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, 2008, s.125-147
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi