Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego

Abstrakt

Celem monografii jest przedstawienie, analiza i ocena procesu organizacji i finansowania zadań oświatowych w Polsce. W ujęciu szczegółowym w książce skupiono się opisie zasad organizacji i finansowania zadań oświatowych z punktu widzenia samorządu terytorialnego, w tym także zasad finansowania i przekazywania środków publicznych w formie dotacji placówkom prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. W efekcie wskazano zalety procesu, a także jego mankamenty wraz z możliwościami ich likwidacji bądź minimalizacji wpływu na proces kształcenia uczniów i wychowanków. Zakres przestrzenny przedstawionych w książce badań i analiz obejmuje cały kraj. Na zakres podmiotowy składają się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Zakres czasowy pracy, co do zasady, obejmuje lata 2012-2019 (część empiryczna). W niektórych przypadkach, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień prawnych, analizy przekraczają podstawowe ramy czasowe. Opis zmian w systemie oświaty i systemie jej finansowania przedstawiono od roku 1990, aby wyeksponować ich mnogość, nietrwałość i niestabilność, jednocześnie nakreślając tło rozwiązań funkcjonujących w badanym okresie. Prowadzone rozważania nawiązują także do aktualnego stanu prawnego. Adekwatnie do obranego celu sporządzono strukturę obejmującą pięć rozdziałów poprzedzonych wstępem i zwieńczonych zakończeniem.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Sekuła A., Nucińska, J.: Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego. Olsztyn: Instytut Badań Gospodarczych, 2021.254 s. ISBN 978-83-65605-48-1
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.24136/eep.mon.2021.15
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 176 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi