Finite element study of patterns of shear zones in granular bodies during plane strain compression - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Finite element study of patterns of shear zones in granular bodies during plane strain compression

Abstrakt

W artykule przedstawiono obliczenia efektów skali na nośność fundamentu na piasku. Obliczenia wykonano przy pomocy mikropolarnego prawa hipoplastycznego. W obliczeniach wykorzystano stochastyczne rozkłady początkowego wskaźnika porowatości według rozkładu Gaussa.

Andrzej Tejchman-Konarzewski, Jarosław Górski. (2010). Finite element study of patterns of shear zones in granular bodies during plane strain compression, 5(iss. 2), 95-112.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Acta Geotechnica nr 5, strony 95 - 112,
ISSN: 1861-1125
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Tejchman-Konarzewski A., Górski J.: Finite element study of patterns of shear zones in granular bodies during plane strain compression// Acta Geotechnica. -Vol. 5, nr. iss. 2 (2010), s.95-112

wyświetlono 8 razy

Meta Tagi