Experimental study on shear localization in granular materials within combined strain and stress field - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Experimental study on shear localization in granular materials within combined strain and stress field

Abstrakt

Lokalizacja odkształceń stycznych w materiałach granulowanych była przedmiotem badań doświadczalnych podczas przemieszczania się sztywnej ścianki. Wykonano pomiary przemieszczeń stosując metodę korelacji obrazów cyfrowych. Natomiast pomiary średnich naprężeń wykonano stosując metodę foto-sprężystości. Zastosowano jako materiał granulowany piasek oraz szklane kulki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
STRAIN nr 48, wydanie 5, strony 430 - 444,
ISSN: 0039-2103
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Leśniewska D., Niedostatkiewicz M., Tejchman-Konarzewski A.: Experimental study on shear localization in granular materials within combined strain and stress field// STRAIN. -Vol. 48, iss. 5 (2012), s.430-444
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi