Fluorescence emission of carbon disulfide in low energy electron collision. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fluorescence emission of carbon disulfide in low energy electron collision.

Abstrakt

Zbadano widma emisyjne dwusiarczku węgla w zakresie widmowym od 235 nm do575 nm wzbudzane zderzeniami elektronów o energii 9.7eV I 15eV. W otrzymanych widmach największe natężenie miały pasma pochodzące z dysocjacji cząsteczek dwusiarczku węgla.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY wydanie 68, strony 133 - 136,
ISSN: 0969-806X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Gackowska J., Olszewski R., Zubek M.: Fluorescence emission of carbon disulfide in low energy electron collision. // RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY. -., iss. 68 (2003), s.133-136
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi