Formänderungsgrössenverfahren mittig gedrückter dünnwandiger Stäbe mit einfach- und doppeltsymmetrischen offenen Querschnitten - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Formänderungsgrössenverfahren mittig gedrückter dünnwandiger Stäbe mit einfach- und doppeltsymmetrischen offenen Querschnitten

Abstrakt

W nawiązaniu do klasycznej metody przemieszczeń dla skręcania mieszanego prętów cienkościennych, rozwinięto ją dla problematyki wyboczeń prętów. W pracy ukazano ogólne rozwiązanie podstawowego układu równań różniczkowych dla przekrojów monosymetrycznych i jego szczególne postacie dla trzech głównych sposobów podparcia pręta. Wyznaczono wzory dla bimomentów brzegowych. Związki te następnie uproszczono dla podwójnej symetrii przekroju. Udowodniono, że wzory te są podobne do tych obowiązujących przy zginaniu prętów. Sformułowano propozycję obliczania skrętnych sił krytycznych w przypadku prętów ciągłych, przedstawiając odpowiedni przykład liczbowy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
niemiecki
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Cywiński Z.: Formänderungsgrössenverfahren mittig gedrückter dünnwandiger Stäbe mit einfach- und doppeltsymmetrischen offenen Querschnitten// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi