Fotogeneracja nośników ładunku w obecności pułapek w warstwach organicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fotogeneracja nośników ładunku w obecności pułapek w warstwach organicznych

Abstrakt

W niniejszej pracy przedstawiamy wyniki badań doświadczalnych fotoprądów w polikrystalicznych warstwach tetracenu(Tc) i pentracenu(Pc), zmierzonych w obecności kontaktów blokujących przy różnej polaryzacji oświetlanej elektrody. Celem analizy teoretycznej jest uzyskanie wzorów analitycznych opisujących fotoprądy generowane objętościowo w funkcji mierzalnych parametrów eksperymentalnych takich jak natężenie zewnętrznego pola elektrycznego przyłożonego do elektrod(F) oraz strumień fotonów światła oświetlającego elektrody(Io) przy założeniu aktywnej roli pułapek w układzie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Obarowska M., Signerski R., Godlewski J.: Fotogeneracja nośników ładunku w obecności pułapek w warstwach organicznych// Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza.. -., nr. z. 6-7 (2006), s.341-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi