Fundament pylonu mostu podwieszonego w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (A8) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fundament pylonu mostu podwieszonego w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (A8)

Abstrakt

W artykule przedstawiono praktyczne aspekty fundamentowania ciężkich obiektów mostowych w rejonie koryta rzeki Odry na przykładzie fundamentu płytowo palowego pylonu mostu MA21 w Rędzinie w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (A8). Wskazano na potrzebę zastosowania niestandardowej charakterystyki materiałowej podłoża gruntowego. Współpracę przedmiotowego fundamentu z gruntem przeanalizowano jako zagadnienie brzegowo-początkowe przy pomocy metody elementów skończonych w układzie płaskim i przestrzennym.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Cudny M., Krasiński A., Załęski K., Dembicki E.: Fundament pylonu mostu podwieszonego w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (A8)// Mosty.. -., nr. nr 2 (2010), s.36-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi