TRADYCYJNE METODY WZMACNIANIA FUNDAMENTÓW OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

TRADYCYJNE METODY WZMACNIANIA FUNDAMENTÓW OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Abstrakt

W pracy przedstawiono tradycyjne metody wzmacniania fundamentów obiektów zabytkowych. Dokonano podziału metod zabezpieczania fundamentu na: wzmocnienie samego fundamentu, wzmocnienie podłoża gruntowego oraz przeniesienie obciążenia na niżej zalegające warstwy gruntu. W każdej z grup wyszczególniono oraz opisano stosowane metody poprawiające stan techniczny oraz pracę fundamentów. Wśród sposobów wzmacniających sam fundament znalazły się między innymi: poszerzenie ław, zastosowanie iniekcji, podbicie fundamentu czy też wymiana fragmentów jego konstrukcji. Jako przykład wzmocnienia podłoża gruntowego pod fundamentem posłużyły iniekcje zagęszczające. Podczas omawiania przeniesienia obciążeń na niżej zalęgające warstwy gruntu dużą uwagę poświęcono palom. Zaprezentowano sposób wyboru metody wzmacniania fundamentu, który ważny jest już na etapie planowania i projektowania prac przy obiektach zabytkowych. Pokazano zależność pomiędzy stanem podłoża gruntowego oraz fundamentu a wyborem sposobu zabezpieczenia fundamentu przed jego dalszą degradacją. Opracowanie poparte jest licznymi przykładami zastosowania zaprezentowanych metod w Polsce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wybrane problemy przebudowy obiektów budowlanych strony 9 - 19
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Przewłócki J., Zielińska M.: TRADYCYJNE METODY WZMACNIANIA FUNDAMENTÓW OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH// Wybrane problemy przebudowy obiektów budowlanych/ ed. prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki, dr hab. Rafał Janowicz Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2016, s.9-19
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 303 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi