Gender and Labor Market Situation among Technical University Graduates in Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Gender and Labor Market Situation among Technical University Graduates in Poland

Abstrakt

The aim of article is to analyse the professional situation of technical university graduates in Poland, focusing on the gender as the key impact factor. The research problem was to examine the influence of gender on the employee’s professional situation among technical university graduates in Poland. Empirical data was gained as a result of six annual quantitative research projects, conducted in the years 2012‑2017 on a total sample of almost 8000 respondents. Firstly, the method of empirical research and hypotheses were described.Secondly, the relation of gender and the situation in the Polish labor market was presented and then the situation of technical university graduates within the contemporary labor market were outlined. Finally, there was a presentation of research results and summary with recommendations. The results confirm the influence of gender on the employee’s professional situation, which is worse for women, also in the case of technical university graduates. Women fared worse than men i.a. in terms of the percentage of working individuals, the length of the period of searching for employment upon graduation and they were paid less than men. Nevertheless, it should be emphasized that the situation of both the women and the men surveyed can be described as favourable. It can be hoped that the differences will be reduced. The changes should focus primarily on two key areas: the amount of remuneration received and the nature of the workplace.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
HORYZONTY WYCHOWANIA nr 17, strony 179 - 189,
ISSN: 1643-9171
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Tomczak M.: Gender and Labor Market Situation among Technical University Graduates in Poland// HORYZONTY WYCHOWANIA. -Vol. 17., nr. 41 (2018), s.179-189
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.17399/hw.2018.174112
Bibliografia: test
 1. Baranowska-Rataj, A. & Matysiak, A. (2016). The Causal Effects of the Number of Children on Female Employment -Do European Institutional and Gender Conditions Matter? Journal of Labor Research, 37, 343 -367. otwiera się w nowej karcie
 2. Bičáková, A. (2017). A Note on Selection and Gender Unemployment Gaps. Journal of Labor Re- search, 38, 428 -438. DOI: 10.1007/s12122 -017 -9257 -4. otwiera się w nowej karcie
 3. Brada, J., Marelli, E., & Signorelli, M. (2014). Young People and the Labor Market: Key Determinants and New Evidence. Comparative Economic Studies, 56(4), 556 -566. DOI: 10.1057/ces.2014.30. otwiera się w nowej karcie
 4. Bykowski, P., Szeluga-Romańska, M., Tomczak, M., & Ziemiański, P. (2012). Absolwent uczelni technicznej na rynku pracy -na przykładzie badań absolwentów Politechniki Gdańskiej z rocz- nika 2010. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(39), 182 -193.
 5. Czarnik, Sz. & Kasparek, K. (2015). Segregacja płciowa na polskim rynku pracy. In: J. Górniak (ed.), (Nie)wykorzystany potencjał. Szanse i bariery na polskim rynku pracy. Warszawa -PARP, 39 -58.
 6. Czarnik, Sz., Kasparek, K., & Magierowski, M. (2015). Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w kontekście sytuacji rodzinnej. In: J. Górniak (ed.), Polski rynek pracy -wyzwania i kierunki działań. Warszawa -Kraków: PARP, 27 -40.
 7. Garrouste, Ch. & Rodrigues, M. (2013). The employability of young graduates in Europe. Labo- ratoired' Economied' Orleans (LEO). European Commission Joint Research Center. MPRA Paper No. 49919. Retrieved from: http://mpra.ub.unimuenchen.de/49919 (access: 26.11.2016).
 8. Ionescu, A.M. & Cuza, A.I. (2012). How does education affect labour market outcomes? Review of Applied Socio-Economic Research, 4(2), 130 -144. otwiera się w nowej karcie
 9. Janiszewska, D. & Wiśniewska, M. (2015). Barometr zawodów 2016. Raport podsumowujący ba- danie w województwie pomorskim. Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
 10. Jelonek, M. (2015). Młodzi na rynku pracy -polityka publiczna wobec wyzwań związanych z po- prawą sytuacji zawodowej osób młodych. In: J. Górniak (ed.), Polski rynek pracy -wyzwania i kierunki działań. Warszawa -Kraków: PARP, 41 -54. otwiera się w nowej karcie
 11. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 12. Lundahl, L. (2011). Paving the Way to the Future? Education and Young Europeans' Paths to Work and Independence. European Educational Research Journal, 10(2), 168 -179. otwiera się w nowej karcie
 13. Nitescu, A. (2016). Gender segregation and woman discrimination on labor market. Annals of the Constantin Brâncuşi University of Târgu Jiu, Economy Series, Special Issue, II, 112 -116.
 14. Olivetti, C. & Petrongolo, B. (2008). Unequal Pay or Unequal Employment? A Cross-Country Ana- lysis of Gender Gaps. Journal of Labor Economics, 26(4), 621 -654. DOI: 10.1086/589458. otwiera się w nowej karcie
 15. Pacuska, M. (2014). Zatrudnialność absolwentów szkół wyższych -przegląd wyników badań lo- sów zawodowych absolwentów pod kątem zastosowania wskaźników. E-mentor, 1(53), 4 -11.
 16. Pavlin, S. & Svetlik, I. (2014). Employability of higher education graduates in Europe. International Journal of Manpower, 35(4), 418 -424. otwiera się w nowej karcie
 17. Pukelis, K. & Pileičikienė, N. (2012). Matching of developed generic competencies of graduates in higher education with labour market needs. The Quality of Higher Education, 9, 140 -167. otwiera się w nowej karcie
 18. Ryan, R. (2001). The School-to-Work Transition: A Cross-National Perspective. Journal of Economic Literature, 39(1), 34 -92. DOI: 10.1257/jel.39.1.34. otwiera się w nowej karcie
 19. Sianou-Kyrgiou, E. (2012). Gender, social inequalities and the transition of graduates to the labour market under crisis conditions. Journal of Critical Studies in Business & Socie ty, 3(1), 112 -128. otwiera się w nowej karcie
 20. Tomlinson, M. (2012). Graduate Employability: A Review of Conceptual and Empirical Themes. Higher Education Policy, 25, 407 -431. otwiera się w nowej karcie
 21. Tracz-Dral, J. (2013). Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć. Warszawa: Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji.
 22. Wojdyło-Preisner, M. & Zawadzki, K. (2015). Bariery zatrudnialności osób młodych w Polsce. Edu- kacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 1(35), 55 -73. otwiera się w nowej karcie
 23. Wolbers, M.H.J. (2007). Patterns of Labour Market Entry. Acta Sociologica, 50(3), 189 -210. Copyright and License This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution -NoDerivs (CC BY-ND 4.0) License http://creativecommons.org/licenses/by -nd/4.0/ otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi