Godna praca – koncepcja, pomiar i praktyka w wymiarze rynkowym i organizacyjnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Godna praca – koncepcja, pomiar i praktyka w wymiarze rynkowym i organizacyjnym

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono koncepcję „godnej pracy”, podejmując próbę analizy definicyjnej tego złożonego pojęcia. Dokonano analizy istniejących podejść, wychodząc od prac Międzynarodowej Organizacji Pracy służących wzmacnianiu godnej pracy w wymiarze globalnym, a także działań podejmowanych na rzecz rozwoju koncepcji „jakości pracy” w wymiarze europejskim. Dokonano przeglądu metod pomiaru godnej pracy oraz pracy wysokiej jakości, w tym stosowanych w tym zakresie mierników i narzędzi pomiarowych. Wskazano również na determinanty godnej pracy w trzech wymiarach: rynkowym, organizacyjnym i indywidualnym. Dokonano przeglądu badań dotyczących godnej pracy przed i po wybuchu pandemii Covid-19.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wybrane zagadnienia współczesnej polityki społecznej – między nauką a praktyką strony 87 - 102
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Sienkiewicz Ł.: Godna praca – koncepcja, pomiar i praktyka w wymiarze rynkowym i organizacyjnym// Wybrane zagadnienia współczesnej polityki społecznej – między nauką a praktyką/ Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2021,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi